Walib Abdullah, S.Pd.I., M.Pd.
NIDN: 2108058802
NIY:
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Pamekasan, 8 Mei 1988
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Teknologi Pendidikan
Jabatan Fungsional: Asisten Ahli
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat : Palengaan Laok, Palengaan, Pamekasan

082331083461
walibsamruec@yahoo.com
Walib