SEKILAS INFO
26-09-2021
  • 1 tahun yang lalu / Selamat datang di wesbsite IAI Al-Khairat Pamekasan. Semoga silaturahmi senantiasa terjalin…
Siti Qoni'ah, M.Pd.

Siti Qoni’ah, M.Pd.

Status : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Imaniyatul Fithriyah, M.Pd.

Imaniyatul Fithriyah, M.Pd.

Status : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
Ach. Mahfudz Abd. Qadir, Lc., M.A.

Ach. Mahfudz Abd. Qadir, Lc., M.A.

Status : Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Zainullah, M.Pd.I.

Zainullah, M.Pd.I.

Status : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Uyayyinah, M.E.

Uyayyinah, M.E.

Status : Perbankan Syariah (PSY)
Taufiqurrohman, Lc., M.Ag.

Taufiqurrohman, Lc., M.Ag.

Status : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Mat Bahri, S.Pd., M.M.

Mat Bahri, S.Pd., M.M.

Status : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Ahmad Zaini, Lc., M.Ag.

Ahmad Zaini, Lc., M.Ag.

Status : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Muhammad Zaini, S.HI., M.Si.

Muhammad Zaini, S.HI., M.Si.

Status : Pendidikan Agama Islam (PAI)